Logo

Geværer [35]

1803
Flintelåsgevær
M/1803
16,1 mm. (21-lødig)
112,3 cm
73,2 cm. Piben er 8-kantet med 8 riffelgange.
4,26 kg.
Bøgetræ
Kronborg Geværfabrik
Jægerriffel M/1803 er en videreudvikling af Jægerriffel M/1791. I 1803 ønskede man at bestille et parti Jægerriffler efter model M/1791. Inden bestillingen blev afgivet fremkom der ønsker fra Kronborg Geværfabrik og fra Københavns Arsenal om ændringer og forbedringer af den værende model.

Den oprindelige Jægerriffel M/1791 var ikke forberedt for bajonet. I 1801 blev der foretaget ændringer på jægerriflerne, en kasseformet holder på pibens venstre side, således at Hirschfængerbajonet kunne anvendes. Denne ændring blev også bragt videre til de nyere Jægerriffel M/1803.

Låsen på M.1801 og M.1803 er vanskelig at skelne fra hinanden, men som det fremgår af billede 6, er låseblikkets bagkant kortere på M.1803, så den på højkant stillede tværstribe ligger ude i krumningen mod spidsen af blikket.
Det for M/1803 meget karakteristiske låseblik.
Bajonetfatning for bajonet M/1801
M.1801 (tv) og M.1803 (th). Låseblikkets spids ned mod kolben er forskellig og blikkets tværstribe th. er placeret anderledes.
Den Nye Th. Møller, side 148, nr. 152

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved