Logo

Geværer [88]

1896
M.1896
8x58 RD
117,9 cm.
61,7 cm.
4,7 kg.
60 styk i alt leveret i 1896 (10 stk.) og 1897 (49 stk.) udover et forsøgseksemplar.
V.H.O. Madsen og Rasmussen
Madsen Rekylkarabin er en videreudvikling af Forsøgsrekylgeværet fra 1888 og foreløberen for Madsen maskingeværet.

I forhold til det oprindelige forsøgsgevær er rekylkarabinen udstyret med et egentlig magasin i stedet for den nedklappelige laderamme. Samtidig blev karabinen forkortet fra 134 cm til 117,9 cm og pibens længde fra 83 til 61,7 cm. Vægten er 4,7 kg. mod 4,95 kg. for forsøgsgeværet.

Udover magasinfødningen blev der også foretaget ændringer af patrontilføringen til kammeret, således at patronen ikke længere skulle mellemlande i bundstykket inden indføringen til kammeret. I stedet blev patronen ført direkte fra magasinet til kammeret af låsens fremadgående bevægelse.

Indkøbet af rekylkarabinerne til Søbefæstningen var en delvis erstatning for de manglende mitrailleuser. Hovedparten af rekylkarabinerne (50 stk.) blev tildelt Middelgrundfortet.

De gennemførte testskydninger indikerede, at våbene var tiltænkt forsvar mod angribende både mere end til landbaseret kamphandlinger.

Rekylkarabinerne blev (iflg. VHÅ 2008) tilsyneladende aldrig taget i aktiv brug, men forblev på arsenal indtil udfasningen.
2 stk. leveret til museum, 2 stk. blev solgt til Riffelsyndikatet. De sidste 56 eksemplarer blev udfaset i 1932.
Billeder fra Tøjhusets udstillingsmontrer. Foto: nja
Foto: nja
Foto: nja
Foto: nja
Våbenhistorisk Årbog 2008, Bjørn A. Nielsen

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved