Logo

Geværer [93]

1889
Repeterriffel
M.89
8x58RD (Patron M/1889)
133 cm
81,4 cm. indlagt i overrør på 75,5 cm. Løbet har 6 riffelgange med en stigning på 30 cm.
4,27 kg.
Valnød
5
Der blev i perioden 1889 til 1923 produceret 120.282 af det lange gevær 1889.
Højeste serienummer er 120.282 - højere serienumre for M.89 er karabiner
Krag-Jørgensen
Geværfabriken Kjøbenhavn (1889-1910) og Hærens Tøjhus (1910-1923).
Geværet serienummer er stemplet på låsestolens venstre side, på overrørets bagerste venstre side, på bajonetfæstningens underside, på venstre side af viseret, i træet på undersiden af kolben og på låsens overside.

På låsestolens venstre side er mærkningen: "Geværfabriken Kjøbenhavn" eller "Hærens Tøjhus" og det aktuelle produktionsår. Umiddelbart herunder er angivet "M. 89."
Det endelige Gevær 1889 er en videreudvikling af "Forsøgsrepetergevær II", som på en del områder er ændret i forhold til det oprindelige forsøgsvåben.

Repetergevær bygget på den norske Krag-Jørgensen lås og magasin, som i den danske udgave er et sidehængslet dæksel på geværets højre side under låsen. Magasinet indeholder 5 patroner som lades løst via dækslets åbning til det indbyggede magasin. Magasinets fjederanordning sørger for at lægge patronerne fast og føre dem på tværs af geværet og op til låsens venstre side, hvorfra indføringen til kammeret foretages. Magasinet kan genfyldes løbende under skydningen.

På det oprindelige Gevær 1889 var der ikke en egentlig sikring monteret. I stedet havde hanens gang et hak (sikringsro), hvorfra skuddet ikke kunne affyres. Når våbenet skulle afsikres, trak man hanen helt tilbage i bagerste stilling. Funktionen blev erstattet af en egentlig sikring i 1910, hvor man ombyggede geværerne til patron 1908.

På låsestolens venstre side findes vippearm for magasinspærring (se billede). Når armen er i nederste position er magasinet spærret og geværet anvendes da som enkeltskudsgevær. Denne funktion blev valgt for at holde magasinets 5 patroner i reserve til nærkampsituationer, hvor enkeltladning ikke var hensigtsmæssig.

Gevær 1889 blev bygget til patron M/1889 som var en sortkrudtspatron med rundnæset projektil. I 1908 blev der udviklet en ny patron med røgsvagt krudt og spidsskarp projektil. Ved den lejlighed blev hovedparten af geværerne i 1910 ombygget til den nye patron og fik sikringen flyttet til højre side af låsestolen.

Erfaringer fra Tyskland (Mauser model 1888) og Belgien (7,65 mm. Model 1889) viste, at det nye materiale til løbet, fortættet stål, var de tidligere materialer langt overlegen og kunne klare tryk på helt op til 3000 atm. Med fortættet stål kunne løbet gøres tyndere, men det blev også mere bøjeligt. Det blev derfor anbefalet, at løbet blev monteret i et overrør.

Anvendelsen af fortættet stål og omkringliggende overrør viste sig også at løse de tidligere problemer med unøjagtigheder i træfferbilledet på grund af skæftets påvirkning af piben, når den blev skudt varm.

Den lange udgave af Gevær 1889 er 133 cm. langt og blev produceret frem til udgangen af 1923. Herefter blev der udelukkende produceret de kortere karabiner. Et større antal af de lange gevær 1889 blev fra 1923 afkortet til karabiner. På grund af begrænsede økonomiske ressourcer blev ikke alle ombygget til karabiner (kun hver tredje gevær som blev indleveret til hovedreperation).

Fra produktionens start i 1889 til 1910 blev der fremstillet ca. 66.000 geværer med kammer til patron 1889. Ved ændringen til patron 1908 blev disse geværer tilpasset en ændring af magasin og kammer. Fra serienummer ca. 66.000 blev disse justeringer indarbejdet fra start.

På senere nyproducerede gevær 1889 blev løbet ændret til fra 6 til 4 riffelgange med en stigning på 28 cm.

Gevær 1889 anvendte knivbajonet 1889 i den oprindelige konfiguration.
Magasinlåget er åbent for ilægning af patroner (her Patron 1908). Foto: nja
Når magasinlåget lukkes, føres patronerne rundt og til kammeret fra venstre side. Pal til magasinspærring holder patronerne tilbage. Foto: nja
Magasinspærring aktiveret og geværet anvendes udelukkende som enkeltskuds. Når armen vippes op aktiveres magasinet. Foto: nja
Billedet viser den oprindelig Gevær 1889-lås, hvor låsens vandring har et hak, sikringsro, som forhindrer at skuddet kan affyres. Foto: nja

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved