T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

Værn Kategori System Betegnelse Klik for datablad
Hæren Ærmemærker Regimenter 1. Batteri/2. afdeling/Danske Artilleriregiment.

Hjemmeværnet Ærmemærker Kompagnier Patruljekompagni 5309.

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Hans Majestæt Kongens Adjutantstab

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Grønne Broderede Båndgradstegn Skulder gradstegn M/58 Major

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/69 Hvid Skydesløjfe t/Officerer kort model

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/69 Hvid Serniorsergent af 1. grad

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/69 Hvid Skydesløjfe t/Officerer Lang model

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/69 Hvid Serniorsergent af 2. grad

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Grønne Broderede Båndgradstegn Skulder gradstegn M/58 Generalmajor

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Grønne Broderede Båndgradstegn Skulder gradstegn M/58 Oberstløjtnant

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Grønne Broderede Båndgradstegn Skulder gradstegn M/58 Premierløjtnant

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Grønne Broderede Båndgradstegn Skulder gradstegn M/58 Kaptajn

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Premierløjtnant

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Løjtnant

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Chefsergent

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Serniorsergent

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Oversergent

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Sergent

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Korporal

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Overkonstabel af 1. grad

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Overkonstabel af 2. grad

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Konstabel

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 General

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for Forsvarsministeriet

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Grønne Broderede Båndgradstegn Skulder gradstegn M/58 General

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Grønne Broderede Båndgradstegn Skulder gradstegn M/58 Generalløjtnant

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Grønne Broderede Båndgradstegn Skulder gradstegn M/58 Oberst

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Grønne Broderede Båndgradstegn Skulder gradstegn M/58 Sekundløjtnant

Marinen Udmærkelsestegn. Elektronisk Signalering/Bronce.

Marinen Udmærkelsestegn. Optisk Signalering/Bronce.

Marinen Gradstegn / skydesløjfer Blå Skydesløjfer Værnepligtig/Marineelev

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Generalløjtnant

Marinen Gradstegn / skydesløjfer Blå Skydesløjfer Marinekonstabel

Marinen Gradstegn / skydesløjfer Blå Skydesløjfer Marineoverkonstabel

Marinen Gradstegn / skydesløjfer Blå Skydesløjfer Marinespecialist (overkonstabel af 1 grad)

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Flyverspecialist/Operation - Forvaltning - Teknik

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Generalmajor

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Sergent

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Oversergent

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Serniorsergent

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Chefsergent

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Brigadegeneral

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Oberst

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Oberstløjtnant

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Major

Hæren Gradstegn / skydesløjfer M/01 Kaptajn

Alle Værn Udmærkelsestegn. Kampvognskending/Bronce.

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Major

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Oberstløjtnant

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Oberst

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Brigadegeneral

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Generalmajor

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Generalløjtnant

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver General

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Flyverkonstabel/Operation - Forvaltning - Teknik

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Flyveroverkonstabel/Operation - Forvaltning - Teknik

Marinen Metalmærker/Tilhørsmærker Søværnets Sergent og grundskole (SSG)

Marinen Metalmærker/Tilhørsmærker Søværnets Officers skole (SOS)

Marinen Metalmærker/Tilhørsmærker Søværnets Baretmærke

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for Sjællandske Trainregiment

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for Slesvigske Fodregiment

Alle Værn Udmærkelsestegn. Signalmærke/Bronce.

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for Telegrafbataillonen

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for Auditørkorpset

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for Danske Livregiment

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for 5. Regiment

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for Generalinspektøren for Forsyningstropperne

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for Generalinspektøren for Ingeniørtropperne.

Alle Værn Udmærkelsestegn. Terrænsportsmærke

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for Generalstaben.

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for 20. Bataillon.

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for Hærens Officersskole

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for Prinsens Livregiment

Hæren Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Afdelingsmærke for 6. Regiment

Hjemmeværnet Lottekorpset-Kvindelig Flyver og Mariner. Diverse Kvindeligt Flyvekorps

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Premierløjtnant

Flyvevåbnet Gradstegn / skydesløjfer Ørken Flyver Kaptajn

Flyvevåbnet Metalmærker/Tilhørsmærker Efter 1945 Værnsvinge/FLV

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Løjtnant

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Sekundløjtnant

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Serniorsergent af 1. grad

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Serniorsergent af 2. grad

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Gruppefører H.

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Oversergent

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Sergent (Frivilig)

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Sergent (Værnepligtig)

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Korporal (Frivillig)

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Korporal (Værnepligtig)

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 General

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Gruppefører V.

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Overkonstabel af 1. grad

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Overkonstabel af 2. grad

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Konstabel

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Værnepligtig Teolog

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Ærmegradstegn ca 1953 til ca 1972. Mathelev

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Ærmegradstegn ca 1953 til ca 1972. Underkorporal

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Ærmegradstegn ca 1953 til ca 1972. Math

Hæren Gradstegn / skydesløjfer Ærmegradstegn ca 1953 til ca 1972. Korporal

Hæren Gradstegn / skydesløjfer T/78 Generalløjtnant

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Næste :  Sidste

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk