Logo

Efter Trediveårskrigens afslutning i 1648 indså de europæiske stater fordelene ved at have en stående hær i stedet for hære af lejede landsknægte. I Danmark oprettedes de første permanente regimenter i 1660-erne.Disse regimenter bestod af hvervede eller udskrevne soldater, som skulle udstyres med våben leveret af staten. Disse våben, som var ens for større eller mindre enheder, kaldes reglementerede våben. Når et nyt våben skulle indføres, blev der normalt fremstillet et eller flere prøveeksemplarer, som i enevældens tid blev forelagt kongen, som så godkendte (approberede) et af dem, som blev forsynet med et segl og brugt som model for fremstillingen af det nødvendige antal, enten herhjemme eller i udlandet.


Arma Danias tidslinier giver en oversigt over de forskellige kategorier af reglementerede håndvåben, ordnet kronologisk. I oversigterne bruges betegnelsen ”Model plus årstal for godkendelsen” som betegnelse for våbnet, selv om brugen af modelbetegnelsen først blev officielt indført midt i 1800-tallet. Indtil midten af 1700-tallet kan der være usikkerhed om nogle våbens godkendelsesår, fordi det er vanskeligt at sammenkæde de sparsomme oplysninger om våbnenes udseende i arkivalierne med de idag bevarede genstande, men tidslinierne giver det hidtil bedste bud på tidsfølgen.


Mens menige og underofficerer fik udleveret deres våben, skulle officererne normalt selv anskaffe deres. Derfor er der kun ganske få reglementerede officersvåben før 1830-erne, men tidslinierne medtager de officielt autoriserede officersvåben og de mest udbredte typer af de private våben.

Ad Pistoler description
Ad Patroner description
Ad Automatvaben description
Ad Blankvaben description

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved