9mm Pistol M.1949

Oversigt

9mm Pistol m/49 blev indført i det danske forsvar i 1949 som forsvarets standardpistol for officerer og andre som var opsat med pistol. Pistolen anvendes stadig i forsvaret og har således været i brug i over 70 år.

Pistol m/49 er fremstillet af S.I.G. (Schweizerische Industrie-Gesellschaft) i Neuhausen am Reinfall. Pistolen er oprindeligt konstrueret af den Schweiziske konstruktør Charles Petter som i 1935 lavede en pistol for det franske forsvar; Modèle 1935A.  

I 1937 købte SIG konstruktionen af Petter og har i årenes løb udviklet mange varianter.  

I 1948 havde det danske forsvar en række forskellige pistoler i brug. Mange af disse pistoler var enten krigsbytte, nedkastede til modstandsbevægelsen eller våben indkøbt i små serier under eller lige efter krigen. De mest kendte af disse våben var Pistol M1940, Pistol M1946, Pistol P08 og Pistol P38.  Nu var man klar for en enhedspistol i Danmark. SIG havde netop fået sin pistol model SP 47/8 antaget i den Schweizske hær og tilbød denne model til evaluering i Danmark. Pistolen blev testet i 1948 og bestilling blev afgivet til SIG.  

Pistolen blev indført med model-år 1949 og har været i brug i det danske forsvar indtil nu. Pistolen er en “single action” selvladepistol med en bevægelig pibe som er direkte låst i slæden (Bundstykket). Dermed bygger Petters konstruktion på John Moses Brownings berømte patent fra 1911. Alle billeder i denne artikel åbner i et nyt vindue når du klikker på dem.

Pistolen, der er 210mm lang, vejer ca. 1 kg og er konstrueret for 9mm parabellum (9x19mm Nato) ammunition, har kapacitet til 8 patroner i magasinet og et skud i kammeret. Piben er 120mm lang incl. kammeret og pistolen har faste sigtemidler med indskydnings afstand på 30m.

Antal Pistoler og serienumre

Ialt har SIG leveret 26930 pistoler til det danske forsvar. Leverancen er sket i 3 omgange, og da modtageren skifter navn i denne periode er der lidt forskellig mærkning på de forskellige nummerserier:
 
 • 0001 til 16607 mærket HTK 
 • 16608 til 25513 mærket FKF
 • 35025 til 36441 mærket HTK

Yderligere er der i 1975 indkøbt et lille antal sportspistoler med justerbare sigtemidler og længere pibe. Disse er betegnet P m/49/75. Der er tale om et meget lille antal pistoler og pistolerne er med civile Schweiziske serienumre med P foran nummeret.

Mærkning

På rammens venstre side fremme er pistolem mærket 9mm P m/49. Videre er pistolen mærket med kronet HTK eller FKF afhængigt af nummerserien omtalt tidligere. På slædens venstre side har fremstilleren endvidere præget sit logo: SIG i oval
 
På pistolens højre side findes serienummeret på pistolen. Serienummeret er præget i styrerammen, i slæden og i piben.
 
Enkelte pistoler, der har været i international tjeneste efter 2005, har fået tilføjet ekstra mærkning. disse er stemplet “DK xx” og kronet HMAK. “xx” angiver året pistolen blev udsendt første gang.
 
 • HTK : Hærens Tekniske Korps
 • FKF : Forsvarets Krigsmateriel Forvaltning
 • HMAK : Hærens Materiel Kommando

Pistolens hovedkomponenter

Pistolen adskilles enkelt, og uden brug af værktøj, i dens hovedkomponenter:

 • Piben
 • Bundstykket (Slæden)
 • Frembringerfjederen med styretap
 • Fremløbsstopperen
 • Styrerammen
 • Huset til slagmekanismen
 • Slagbolten
 • Reaktionsfjederen
 • Slagboltens dækplade

En af de ting der kendetegner pistol m/49 er den høje kvalitet som er opnået i fremstillingen. Dette betyder at alle komponenter har meget gode tolerancer og medfører at pistolen er så præcis, at den er populær som sportspistol.

Pistolen helt adskilt

Tilbehør

Standard tilbehør til pistolen er:

 • Magasinet. Der medfølger 2 magasiner med hver pistol. Magasinet har ikke mærket og har heller intet serienummer.
 • Viskestokken, der er den samme som anvendes til pistol M/46.
 • Olieflasken af plast.
 • Penselbørsten 

For at spare penge i forbindelse med uddannelsen af pistolskytter, indførtes et udskiftningssæt i kaliber .22 LR. Nøjagtigt hvornår dette udskiftningssæt er indført vides ikke, men det er beskrevet i den materielbekendtgørelse fra 1958, som jeg har støttet mig til.

Udskiftningssættet består af:

 • Pibe
 • Frembringerfjeder med styretap
 • Bundstykke (slæde)
 • Magasin

Når pistolen anvendes sammen med udskiftningssættet fungerer den som selvladepistol med fast pibe og ulåst bundstykke (blow-back). 

Udskiftningssættet er fremstillet af SIG og er mærket med SIG i oval på slædens højre side bag ved udkasterhullet. Endvidere er slæden mærket med “5.6 mm” på slædens venstre side og på venstre side af pibens forstærkning over udkasteråbningen. Frembringerfjederens styretap er mærket “5,6 mm” på øskenet og magasinet er mærket “5,6 mm” på venstre side af magasinsvøbet. Der en ingen danske mærkninger på udskiftningssættet.

Med udskiftningssættet monteret bliver pistolens totallængde 214 mm.

Føringsmidler

Håndledsremmen, Pistoltasken og Pistoletuiet er alle klassificerede som føringsmidler. Pistoltasken anvendes til Garnitions- og Vagttjeneste. Den er fremstillet i bomiuldsgjord og har form som pistolen. Pistoltasken har lommer til et ekstra magasin samt pistolens øvrige standard tilbehør. Pistoltasken har en kanal for viskestokken.

Pistoltasken er fiberforstærket indvendigt i bunden og forsynet med et hul for vandafløb. Videre har pistoltasken de nødvendige spænder for føring i basis.

Under feltforhold føres pistol M/49 i universaltaske M/50. Denne taske er fremstillet af bomuldsgjord og anvendes af alt personnel uanset hvilket våben de er opsat med.

Pistolen og dens tilbehør sidder i et pistoletui som er fremstillet i bomuldsgjord. Pistoletuiet har trykknapper som kan fæstes på universaltasken og således holde den fast.

Henvisninger

Tekst og foto: Morten Bjerregaard Jepsen

Kilder: Hærens Tekniske Korps. Materielbekendtgørelse 112.114, 9 mm pistol m/49. August 1958.